The Hurriedly Contracting Imagination - See The Face You Love Light Up With Moggli.

Två olika människor

Det finns två olika sorters människor har jag kommit fram till. Det finns drömmare och realister. Drömmarna ger sig aldrig och dem är väldigt målmedvetna. Realisterna däremot ger sig ganska lätt och satsar på att arbeta mot ett mindre mål. Men jag tror att det är bäst att vara någonstans mellan de två olika sorterna. Om man drömmer för mycket så kan man lätt bli besviken om man trots alla sina ansträngningar som man gör inte lyckas nå sitt mål. Samtidigt måste man ju ha mål att arbeta mot. Jag är någonstans mellan de två personligheterna.